CONTROLLING

Budżetowanie

Budżetowanie jest podstawowym narzędziem controllingu. Jest ono punktem odniesienia dla realizowanych zadań na każdym szczeblu przedsiębiorstwa. To oznacza, że budżetowanie pozwala analizować i kontrolować procesy zachodzące w firmach. Dzięki temu decyzje zarządcze podejmuje się świadomie oraz aktywnie reaguje się na zmiany zachodzące w otoczeniu.

 

Wdrażamy systemy budżetowania oparte o własne lub zewnętrzne narzędzia. To działa - po prostu.KONTAKT
Tebion sp. z o. o.
ul. Mościckiego 12
33-100 Tarnów

biuro@tebion.pl
tel. 609 870 191


© Tebion sp. z o.o. / Wszelkie prawa zastrzeżone