CONTROLLING

Wdrożenia controllingu

Projektujemy i wdrażamy dopasowane do potrzeb Twojej firmy systemy controllingu. Na początku w Twoim przedsiębiorstwie analizujemy, przyglądamy się, dostrzegamy ludzi, ich problemy, pomysły oraz relacje między nimi. Później proponujemy rozwiązania, które uzgadniamy z Tobą i wdrażamy. Idziemy trudną drogą, bo chcemy byś wykorzystał maksymalnie to co masz dla swojej organizacji.

Naszym celem jest, by dane, które nieustannie generowane są w przedsiębiorstwach, zamieniały się w użyteczne informacje dla osób, które muszą podejmować decyzje. Automatyzujemy ten proces maksymalnie jak to możliwe, ponieważ doskonale rozumiemy jak cenny jest czas.

Dobieramy i wdrażamy właściwe narzędzia IT, które wspierają proces controllingu. Wykorzystujemy to oprogramowanie, które już masz, szukamy rozwiązań zewnętrznych, budujemy własne - kierujemy się użytecznością i efektywnością. Każda sytuacja jest inna, każda firma ma inny problem i co innego jest dla niej ważne. Rozmawiamy o tym z Tobą.

Dążymy do poprawy relacji między pracownikami, wzrostu kultury organizacyjnej, uzyskiwania właściwych informacji, byś łatwiej doszedł do tego co powinieneś zrobić w danej sytuacji i wiedział to jak najwcześniej.

Znamy wagę właściwych decyzji, bo sami je podejmujemy. Dzięki temu jesteśmy autentyczni w tym co robimy dla naszych klientów.KONTAKT
Tebion sp. z o. o.
ul. Mościckiego 12
33-100 Tarnów

biuro@tebion.pl
tel. 609 870 191


© Tebion sp. z o.o. / Wszelkie prawa zastrzeżone